Netuma thalassina

Giant Catfish, Giant Salmon Catfish, Giant Sea Catfish BACK
Netuma thalassina - Giant sea catfish, Giant salmon catfish